Ansatte


Alle ansatte kan nås gjennom sentralbordet på

tlf. 78 97 75 70

 

 

Wenche Jessen Dervola, kirkeverge
wmd@svk.no 

 

 

Merete Johnsen, sekretær
mjo@svk.no

 

Anna Lankinen

anln@svk.no

  

Elin Magga, saksbehandler
ema@svk.no

 

Einar Aksel Rånes Fagerheim, sokneprest

eafa@svk.noAlla Sukhomlina, kantor

alsu@svk.no

 

   

 

Henning Holm, kantor

heho@svk.no

  

Kathrine Jahre, menighetspedagog

kaj@svk.no

 

 

Jostein Nordgård, fagarbeider

jsno@svk.no

  

Sten Birger Kjølås, fagarbeider

sbk@svk.no

 

Line Mikkelsen, kirketjener

lmmk@svk.no

 

 

Øystein Mathisen, prest

oma@svk.no

 

 

Johan Vilhelm Eltvik, prest

jove@svk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester