Aktuelle linkerAktuelle og nyttige linker

Lokalt og regionalt:

Sør-Varanger Kommune
Varanger prosti

Nord-Hålogaland bispedømme
Den russisk-ortodokse kirke i Norge (no/rus)
Den russisk-ortodokse kirke (rus)
Barentssekretariatet


Kirkelige linker:

Bibelen
- http://www.bibelen.no/
Den norske kirke sentralt - Den Norske kirke
Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet - http://www.sjomannsmisjonen.no
Det Norske Bibelselskap - http://www.bibelselskapet.no
Det norske diakonforbund - http://www.diakonforbundet.no
Det Norske Misjonsselskap - http://www.nms.no
Døvekirken - http://www.kirken.no/dovekirken
Egedeinstituttet - http://www.kirken.no/egede
Institutt for Kristen Oppseding - http://www.iko.no
Kirkeansatte - http://www.kirkeansatte.no
Kirkedatabasen (kirkestatistikk) - http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon - http://www.ka.no
Kirkens Familievern - http://www.kirkensfamilievern.no
Kirkens Nødhjelp - http://www.nca.no
Kirkens SOS - http://www.kirkens-sos.no
Kirkens U-landsinformasjon - http://www.kui.no
Kristen idrettskontakt - http://www.krik.no/asp/index3.asp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - http://www.kia-inter.no/
Kristent nettverk for miljø og rettferd - http://www.kirken.no/miljo
Kultur- og kirkedepartementet - http://www.dep.no/kkd/norsk
Liturgisk senter, Erkebispegården - http://www.liturgisksenter.no/
Musikernes fellesorganisasjon - http://www.musikerorg.no
Kirkenorge.no - http://www.kirkenorge.no
Samisk trosopplæring http://www.abc-company.no/osku/bm/index.html
Norges KFUK-KFUM - http://www.kfuk-kfum.no
Norges Kristelige Studentforbund - http://www.forbundet.no
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag - http://www.nkss.no
Norges kristne råd - http://www.norgeskristnerad.org/
Norges kristelige studieråd - http://www.kristelig-studierad.no
Normisjon - http://www.normisjon.no
Norsk Søndagsskoleforbund - http://www.nssf.no
Norske kirkeakademier - http://www.kirkeakademiene.no
Stiftelsen Kirkeforskning - http://www.kifo.no
Studentprestene - http://www.studentprest.no/
Demokratireformen i Den Norske Kirke - http://www.kyrkjevalet.no/
Den norske kirkes Kateketforening - http://www.kateket.no
Den norske kirkes Presteforening - http://www.prestefor.no

Nordiske søsterkirker:
Svenska kyrkan - http://www.svenskakyrkan.se
Det danske Kirkeministerium - http://www.km.dk
Den danske folkekirke - http://www.folkekirken.dk
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland - http://www.evl.fi/svenska
Den islandske kirke - http://www.kirkjan.is/?english

Den russisk-ortodokse kirken (Moskva) - http://www.mospat.ru

Internasjonale økumeniske organisasjoner:
Det Lutherske Verdensforbund - http://www.lutheranworld.org
Konferansen av Europeiske kirker - http://www.cec-kek.org/English/
Kirkenes Verdensråd - http://www.wcc-coe.org/wcc/english.html

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester