Kirker og kapeller


 Kirker og kapeller i Sør-Varanger

Det er tilsammen 5 kirker og kapeller i Sør-Varanger Kommune, Kirkenes Kirke, Neiden Kirke, Svanvik Kirke, Bugøynes Kirke og kapellet i Grense Jakobselv. I tillegg finnes et kapell på Sandnes.

I sommer, og frem til 1. september, er Kirkenes kirke åpen ukedager fra kl 09.00 til kl 14.00.

Neiden kirke holdes også åpen av den lokale kirkeforeninga, 15. juni til 26. juli, åpningstider i Neiden: 11.00-14.00

De øvrige kirkene kan besøkes ved å ta kontakt med menighetskontoret.

Her finner du Sør-Varanger menighetsråds utleiereglement for kirkebygg.

Kirkenes Kirke
Kirkenes kirke ble bygget i 1959. Den har 285 sitteplasser. Litt historie: I 1857 ble det bestemt å bygge en kirke på den sørlige siden av Varangerfjorden. Sognet skulle hete Syd-Varanger Sogn. Først var Svartaksla på Jakobsnessiden tenkt som tomt, men så ble det bestemt å bygge kirken på Pisselvnes mellom Pasvikelven og Langfjorden. Etter at kirken kom dit ble stedet hetende Kirkenes. Den første kirken var ferdig i 1862, og den sto til 1944. Da ble Kirkenes utsatt for kraftig bombing, og kirken brant helt ned til grunnen. Det gamle kirkespiret ble funnet, og har fått plass inne i dagens kirke.


Det er som hovedregel gudstjeneste i Kirkenes kirke hver søndag kl 11.

Neiden kirke
I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet fra 26 familier i Neiden om å få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare 4 år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om å få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske om å trygge grenseområdene mot finsk-russisk ekspansjon. Arkitekt Karl Norum var svært opptatt av gamle norske stavkirker, og han tegnet et byggverk som skulle være et uttrykk for norsk kultur og nasjonal samhørighet i grenseområdet. Kirken fikk 155 sitteplasser og kostet 32,900 kr. Kirken ble innviet 13. juli 1902.


Det er som hovedregel gudstjeneste i Neiden kirke andre søndag i måneden.

Svanvik kirke
Denne kirken ble innviet 5. september 1934. I tidsskriftet Tidens Tegn i 1936 skrev redaktøren at "det er både innvendig og utvendig en av de vakreste kirkebygningene i landet ..." I 1944 lå kirken midt i skuddlinjen for russernes invasjon, men kirken fikk bare mindre skader og ble raskt reparert etter krigen. Kirken har rundt 150 sitteplasser.


Det er som hovedregel gudstjenester i Svanvik kirke den tredje søndagen i måneden.

Bugøynes kirke
Denne kirken er det nyeste kirken i Sør-Varanger menighet. Det er bygget i 1989. Bygget er sentralt plassert i bygda. Bak oppføring av kirkebygget står en stor dugnadsinnsats fra bygdas befolkning. Månedlig feires det gudstjenester i kirken, og iblant avholdes det også lestadianske samlinger i tilknytning til bygget. Kirken med galleri rommer 150 personer. I 1998 fikk kapellet eget pipeorgel. Orgelet er bygget av Snertingdal orgelbyggeri.
Det avholdes om hovedregel gudstjeneste i Bugøynes kirke den første søndagen i måneden.

Kong Oscar IIs kapell i Grense Jakobselv
Etter grenseoppgangen i 1826 var det fortsatt uenighet mellom norske myndigheter og russiske fiskere om riksgrensen. Innenriksdepartementet ønsket en uavhengig granskning av forholdene og sendte derfor kapteinløytnant Heyerdahl nordover for å sette seg inn i saken. Heyerdahl foreslo å reise et kapell ved Grense Jakobselv. Forbindelsen mellom russiske identitet og Den russisk-ortodokse kirken og mellom Den svensk-norske evangelisk-lutherske kirken gjorde kirken til en udiskuterbar grensemarkering, slik det russisk-ortodokse kapellet i Boris-Gleb hadde vært det ved grenseoppgangen i 1826.

Sommeren 1869 sto det nye kapellet ferdig. Navnet sitt fikk kapellet først da kong Oscar II besøkte det i 1873. Til minne om besøket skjenket han kapellet en marmorplate med innskriften: "Kong Oscar II hørte Guds ord her den 4de Juli 1873. Samtidig ytret han ønske om å få kirken oppkalt etter seg.
Kapellet har 90 sitteplasser.


Det feires gudstjeneste i Grense Jakobselv i jule- og påskehøytiden, samt om sommeren.


Du finner fotografier av de fleste kirkebyggene i fotoseksjonen. Du kan lese om når det er gudstjeneste på de ulike stedene under feltet "Gudstjenester" i venstre meny, samt i Gudstjenesteplanen i høyre meny.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester