Musikk i kirken


Sør-Varanger Menighet er en aktiv deltaker i den lokale kulturliv. Menigheten har et eget barnekor og kirkekor, og arrangerer regelmessige kirkekonserter.

For oversikt over kirkemusikk i vielser, se her.

Plan for kirkemusikk (Den Norske Kirke, Kirkerådet)
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=69093

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester