Støtt oss - med vipps

Gi din gave til menigheten med Vipps

Sør-Varanger menighet har vipps, og du kan nå bruke det til å gi din gave.

 

For og vippse: skriv "Sør-Varanger sokn" i felt for søk og da skal du få tre valg.

Dagens offer                     109768

Drift lokalkirken                 109764

 

Dagens offer er annonsert i forbindelse med gudstjenesten, kunngjøres i avisen, og under gudstjenesten.

 

Drift i lokalkirken går til alminnelig drift av menigheten.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester