Gudstjenesteplan
Gudstjenesteplan
Sør-Varanger menighet har 5 kirker i distriktene tillegg til hovedkirken i Kirkenes. Det holdes gudstjenester jevnlig i alle kirkene. 
Under finnes gudtjenesteplanen som en egen link. 

 

Gudstjenesteplan for 2019  (med forbehold om endringer)

Øvrige spørsmål, ta kontakt med menighetskontoret.

 

Vil du høre en andakt? Du kan lese og høre andakter fra NRK P1 her

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester