Gudstjenesteplan
Gudstjenesteplan
Sør-Varanger menighet har 5 kirker i distriktene tillegg til hovedkirken i Kirkenes. Det holdes gudstjenester jevnlig i alle kirkene. 
Gudtjenesteplanen legges ut her, så snart den er oppdatert.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med menighetskontoret.

 

Vil du høre en andakt? Du kan lese og høre andakter fra NRK P1 her

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester