Gudstjenesteplan
Gudstjenesteplan
Sør-Varanger menighet har 5 kirker i distriktene tillegg til hovedkirken i Kirkenes. Det holdes gudstjenester jevnlig i alle kirkene. 
Under finnes gudtjenesteplanen som en egen link. 

 

Gudstjenesteplan

Fra 01. mai til 30. september 2017:

Gudstjenesteplan 2017

 

Fra 01. oktober til den 17. desember 2017:

Gudstjenesteplan høsten 2017

Med forbehold om endringer.

 

Vil du høre en andakt? Du kan lese og høre andakter fra NRK P1 her

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester