SamtalehjelpSamtale og sorg

Har du behov for noen å snakke med om sorg eller om personlige problemer? Kirken har flere kontakttelefoner for mennesker i krise. Blant disse er Kirkens SOS.

Du kan også kontakte menighetens prester for samtale. Menighetskontoret har et eget samtalerom.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester