Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Sør-Varanger menighetsråd, ivaretar oppgavene til kirkelig fellesråd, og er den lokale graverdsmyndigheten i Sør-Varanger. 

Menighetskontoret, eller gravlundskontoret, som det også kan omtales som, er lokalisert i det røde bygget i storgata 6 vis-a-vis KIMEK.


Tlf. 78977570
Fax. 78977592
Epost: kirken@svk.no

Skriftlige henvendelser kan gjøres til

Sør-Varanger menighet
Storgata 6
9900 KIRKENES

 

Ønsker du kontakt med noen av de ansatte?

Ønsker du samtalestøtte i forbindelse med sorg eller personlige problemer?

 


Samtale og sorg

Har du behov for noen å snakke med om sorg eller om personlige problemer? Kirken har flere kontakttelefoner for mennesker i krise. Blant disse er Kirkens SOS.

Du kan også kontakte menighetens prester for samtale. Menighetskontoret har et eget samtalerom.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester