Nyheter og mediaNyheter og media

Sør-Varanger menighet søker å ha en aktiv og åpen informasjonslinje både innad og utad. I denne seksjonen finner du oversikt over nyheter, fotos og aktiveteter.

I dokumentseksjonen finner du tilgang til både lokal- og sentralkirkelige dokumenter og planer. I gudstjenesteplanene finner du oversikt over gudstjenestene i menigheten.
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester