Kirke i livetKirken i livet

For de fleste mennesker er Kirken er et sentrum i markeringen av viktige begivenheter som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Sør-Varanger menighet har godt tilbud for deg som ønsker feire eller markere i Kirken.

Les mer om dåp, konfirmasjon, vielse og begravelser i kirkene i Sør-Varanger, eller i Den Norske Kirke.

Hvis du vil kan du også ta kontakt med menighetskontoret

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester