Kirkens kontorer


Sør-Varanger menighetsråd, ivaretar oppgavene til kirkelig fellesråd, og er den lokale graverdsmyndigheten i Sør-Varanger. 

 

Menighetskontoret, eller gravlundskontoret som det også kan omtales som, er lokalisert i Storgata 6 i Kirkenes,  i det første av de to røde byggene, som er vis-a-vis KIMEK.

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester