Arkiv

Menighetskontorets åpningstider i julen

(19.12.2018) - Menighetskontorets åpningstider julen 2018:

Vi synger julen inn

(05.12.2018) - Adventskonserter 2018

Ledig stilling som kirketjener

(16.11.2018) - Søknadene må være inne innen kontortid mandag 19. november

Driftsbudsjett og investeringsplan

(15.11.2018) -

Budsjett og investeringsplan

(14.11.2018) -

Vigsling av Sandnes gravlund

(14.11.2018) -

Salmesangkveld i Neiden grendehus

(07.11.2018) - Onsdag 7. november 2018

Åpent foredrag i Kirkenes kirke

(07.11.2018) - Lørdag 10. november kl 15:00 til 16:30

Menighetskontoret stengt dag tirsdag 06.11.18

(06.11.2018) -

Biskopens julehilsen

(31.10.2018) - Gud med oss

Omstilling av menighetens drift - innsparinger

(29.10.2018) -

Innvielse av nye gravfelt

(26.10.2018) - Gudstjeneste i Sandnes kapell 31. oktober kl 17:00

Avfallsdunker Sandnes gravlund

(26.10.2018) -

Ledig stilling som fagabeider

(19.10.2018) - Sør-Varanger menighetsråd har ledig en 100% stilling som fagarbeider

Ledig stilling som kirketjener

(19.10.2018) - Sør-Varanger menighetsråd har ledig en 50% stilling som kirketjener

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester