Arkiv

Biskopens julehilsen

(31.10.2018) - Gud med oss

Omstilling av menighetens drift - innsparinger

(29.10.2018) -

Innvielse av nye gravfelt

(26.10.2018) - Gudstjeneste i Sandnes kapell 31. oktober kl 17:00

Avfallsdunker Sandnes gravlund

(26.10.2018) -

Ledig stilling som fagabeider

(19.10.2018) - Sør-Varanger menighetsråd har ledig en 100% stilling som fagarbeider

Ledig stilling som kirketjener

(19.10.2018) - Sør-Varanger menighetsråd har ledig en 50% stilling som kirketjener

Nytt gjerde Pasvik gravlund

(15.10.2018) - Sør-Varanger menighet har investert i nytt gjerde til Pasvik gravlund.

Folkemøte om Bugøynes kirkegård

(08.10.2018) - Sør-Varanger menighetsråd, Sør-Varanger kommune og Fylkesmannen i Finnmark inviterer alle til informasjonsmøte.

Dugnad Pasvik gravlund, OPPFØRING AV NYTT GJERDE

(27.09.2018) -

Leie av menighetsalen

(27.09.2018) -

Vannet stengt på gravlundene

(27.09.2018) -

Stengt for motorisert ferdsel på Sandnes gravlund

(29.08.2018) - Innkjøring forbudt.

Avfallshåndtering på gravlundene

(29.08.2018) -

Oppføring av nytt gjerde - Pasvik gravlund

(29.08.2018) - Nå er det nye gjerdet ankommet Pasvik, og må føres opp.

Samisk høsttakkefest

(21.08.2018) - Søndag 26. august: Samisk høsttakkefest i Sandnesdalen

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester