Arkiv

Mål og tiltak for 2009

(14.02.2009) - Menighetsrådet vedtok i møte 5. februar virksomhetsplan for 2009. Planen dekker alle deler av menighetens virksomheter.

Året 2008 i tall og tendens

(14.02.2009) - Menighetens statistikkrapport for 2008 vitner om et høyt aktivitetsnivå og stabil høy oppslutning om lokalkirkene i Sør-Varanger.

Menighetens budsjett 2009

(06.10.2008) - Sør-Varanger menighet legger i sitt budsjett for 2009 opp til en økning på kr. 387 300 i forhold til tildelte midler for 2008 på kroner 4 195 000. Les budsjettet og økonomiplan her.

Gudstjenestereform i Sør-Varanger

(22.06.2008) - Kirken er i ferd med å innføre sin liturgi og gudstjenestereform. Vi er forsøksmenighet.

Årsrapport 2007 vedtatt

(10.06.2008) - Menighetsrådet vedtok i møte 5. juni årsrapport for 2007.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester