Arkiv

Endret øvetid St. Cecilia barnekor

(18.01.2011) - St. Cecilia barnekor er et kor for alle fra 5 år og til og med 7. trinn på skolen. Koret øver i Kirkenes kirke onsdager. Nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Konfirmantblogg

(08.09.2010) - Vi ønsker alle velkommen til å besøke og bruke vår blogg for konfirmanter.

Innsettelse av ny prest

(27.08.2010) - Søndag 29 september kl 18.00 er det gudstjeneste med innsettelse av ny prest i Sør-Varanger menighet.

Ledig stilling

(03.08.2010) - Det er ledig stilling som kateket i Sør-Varanger menighet.

Strategiplan for 2010-2011

(10.06.2010) - Menighetsrådet vedtok den 27 april 2010 ny strategiplan for Sør-Varanger menighet.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester