Arkiv

Ekstraordinært menighetsmøte

(10.08.2012) - Det innkalles til menighetsmøte etter gudstjenesten den 9.september

Kirkegårdsdugnad Kirkenes kirkegård

(20.06.2012) - Dugnad på Kirkenes kirkegård (ved kirkenes skole) Mandag 25. juni 2012

Kirkegårdsdugnad i Grense Jakobselv

(20.06.2012) - Mandag 2. juli 2012

Stat og kirke

(22.05.2012) - Mandag 21. mai 2012 er på mange måter en historisk dag.

Menighetsmøter

(14.05.2012) - Sør-Varanger menighetsråd inviterer til menighetsmøter våren 2012

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester