Arkiv

Familiemesse på GSV

(28.02.2011) - Søndag 6. mars blir det familiemesse på GSV klokka 11.00

Klubb

(07.02.2011) -

Varangernatta

(04.02.2011) - 27. til 28. februar er det duket for Varangernatta 2011

Gjerdet på Kirkenes kirkegård kjørt ned

(02.02.2011) - En trailer kjørte tirsdag 01.02.11 inn i gjerdet rundt Kirkenes kirkegård og ødela gjerdet.

Endret øvetid St. Cecilia barnekor

(18.01.2011) - St. Cecilia barnekor er et kor for alle fra 5 år og til og med 7. trinn på skolen. Koret øver i Kirkenes kirke onsdager. Nye medlemmer er hjertelig velkommen!

Konfirmantblogg

(08.09.2010) - Vi ønsker alle velkommen til å besøke og bruke vår blogg for konfirmanter.

Innsettelse av ny prest

(27.08.2010) - Søndag 29 september kl 18.00 er det gudstjeneste med innsettelse av ny prest i Sør-Varanger menighet.

Ledig stilling

(03.08.2010) - Det er ledig stilling som kateket i Sør-Varanger menighet.

Strategiplan for 2010-2011

(10.06.2010) - Menighetsrådet vedtok den 27 april 2010 ny strategiplan for Sør-Varanger menighet.

Lunsjmusikk

(10.06.2010) - Fra og med onsdag 28 april starter vi opp med lunsjmusikk i Kirkenes kirke. Konserten holdes av en av våre dyktige organister hver onsdag kl 11.00.

Innsettelse av ny sogneprest

(09.12.2009) - Søndag, 13. desember 2009,kl 11 holdes festgudstjeneste med innsettelse av ny sogneprest og presentasjon av nytt menighetsråd

Ny sokneprest

(27.10.2009) - Sør-Varanger menighet har fått ny sokneprest. Hun heter Eli Flåten og er opprinnelig fra Sande i Vestfold. Hun var ferdig utdannet fra Misjonshøgskolen i Stavanger i 1989.

Nytilsatt barne- og ungdomsarbeider

(27.10.2009) - Sør-Varanger menighetsråd ønsker å satse sterkt på å videreutvikle og videreføre menighetens viktige arbeid som er spesielt rettet mot barn og unge.

Forslag til ny gudstjenesteordning

(22.04.2009) - Den Norske Kirke prøver våren 2009 ut ny gudstjenesteform og liturgi. Sør-Varanger menighet er pekt ut som en av flere prøvemenigheter rundt om i landet. Den nye ordningen for gudstjenesten åpner for langt større variasjon og valgfrihet. Hver menighet utfordres til, innenfor noen sentrale rammer, å lage sin egen grunnordning for gudstjenesten som best passer den lokale menigheten.

Menighetens Årsrapport for 2008

(30.03.2009) - Sør-Varanger menighet er en aktiv menighet. Årsrapporten for 2008 er ferdig og ble vedtatt på møte i menighetsrådet 19. mars 2009.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester