Arkiv

Menighetens Årsrapport for 2008

(30.03.2009) - Sør-Varanger menighet er en aktiv menighet. Årsrapporten for 2008 er ferdig og ble vedtatt på møte i menighetsrådet 19. mars 2009.

Mål og tiltak for 2009

(14.02.2009) - Menighetsrådet vedtok i møte 5. februar virksomhetsplan for 2009. Planen dekker alle deler av menighetens virksomheter.

Året 2008 i tall og tendens

(14.02.2009) - Menighetens statistikkrapport for 2008 vitner om et høyt aktivitetsnivå og stabil høy oppslutning om lokalkirkene i Sør-Varanger.

Menighetens budsjett 2009

(06.10.2008) - Sør-Varanger menighet legger i sitt budsjett for 2009 opp til en økning på kr. 387 300 i forhold til tildelte midler for 2008 på kroner 4 195 000. Les budsjettet og økonomiplan her.

Gudstjenestereform i Sør-Varanger

(22.06.2008) - Kirken er i ferd med å innføre sin liturgi og gudstjenestereform. Vi er forsøksmenighet.

Årsrapport 2007 vedtatt

(10.06.2008) - Menighetsrådet vedtok i møte 5. juni årsrapport for 2007.

Vi er blitt Grønn Menighet

(27.04.2008) - Handlingsplan for Grønn Menighet er vedtatt. En rekke tiltak gjøres nå for å styrke miljøprofilen i Sør-Varanger menighet.

Støtt vårt arbeid

(27.04.2008) - En ny giverordning er opprettet for menigheten. Du kan enten gi et enkeltbidrag eller bli fast giver. Og du kan få skattefradrag.

Les tilstandsrapporten her

(06.01.2008) - På oppdrag fra Sør-Varanger menighetsråd utarbeidet firmaet Barlindhaug sommeren 2007 en tilstandsrapport for alle kirkebyggene i kommunen. Et sammendrag av rapporten finner du under.

Visitas i Sør-Varanger

(21.10.2007) - Fungerende biskop Herborg Finnset Heiene visiterer Sør-Varanger i perioden 28. oktober - 4. november. Alle er velkomne til å delta i de mange arrangementene som avholdes over hele kommunen.

Menighetsrådet bestilte tilstandsrapport

(04.05.2007) - Menighetsrådet vedtok i et ekstraordinært menighetsrådsmøte 26 april at firmaet Barlindhaug skal utarbeide en tilstandsrapport for kirkebyggene i Sør-Varanger.

Kirketjenere i Svanvik og Bugøynes søkes

(14.02.2007) - Sør-Varanger menighet søker etter kirketjenere for Svanvik Kapell og Bugøynes Kapell. Stillingen er hhv. 12 prosent og 13 prosent.

Minnestein til Sandnes

(12.02.2007) - Det har lenge vært et ønske om å få på plass en minnestein ved Sandnes Kapell. Nå har Karl Kluge fått fortgang i prosessen.

Hva satser Sør-Varanger menighet på i 2007?

(12.12.2006) - For første gang har Sør-Varanger menighet utarbeidet og vedtatt en strategiplan og virksomhetsplan. Planarbeidet bygger på prioriteringer vedtatt av sentralkirkelige organer, men er samtidig forankret i de konkrete utfordringer og muligheter i Sør-Varanger. Både prester, stab og menighetsråd mener planene vil være nyttige og konstruktive verktøy for målstyring av virksomheten.

Velkommen til Sør-Varanger menighets nettsider!

(24.05.2006) - Sør-Varanger menighet har åpnet sine nye nettsider. Portalen vil bli et nytt og viktig informasjonsverktøy i forhold til kirkens aktiviteter og virksomhet i kommunen.

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester