Formiddagstreff


Dato: 28.09.18

Velkommen til Formiddagstreff i Kirkenes kirke hver annen fredag.

Musikkandakt i kirkerommet kl 11.00

Etter andakten er det hyggelig samvær med kaffe og vafler, musikk, foredrag, tema, utlodning, sang og prat med nye og gamle venner i menighetssalen.

VELKOMMEN

Datoer høsten 2018:

14. september: Dagens tema:

28. september: Dagens tema:

12. oktober 

26. oktober

9. november

23. november

7. desember

12. desember (eldres kirkedag)

21. desember (julelunsj)


« tilbake
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester