Lunsjmusikk i Kirkenes kirke.


Dato: 31.05.18

Lunsjmusikk i Kirkenes kirke, hver torsdag kl. 10.30 
Menighetens kantorer Alla Sukhomlina eller Henning Holm spiller vakker orgelmusikk. Konserten varer i ca. 25 min.Gratis inngang. (Mulighet for å gi kollekt til menighetens musikkvirksomhet ved utgangen). Hjertelig velkommen! 
Lunch music in Kirkenes Church, every thursday at. 10.30 am. Beautiful organ music played by our own organists Alla Sukhomlina or Henning Holm. The concert lasts for approx. 25 min. Free entrance. (Donations accepted for the benefit of the musical activities in our parish). Welcome!

 


« tilbake
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester