Søndagsskole


Dato: 10.12.17

Velkommen til søndagsskolen i Kirkenes Kirke!

 

                       

Søndagsskolen starter kl 11.00 med å være med på første del av gudstjentesten i kirkerommet. Vi går sammen til kirkekjelleren hvor vi synger, hører bibelfortelling og har ulike aktiviteter. Når det er familiegudstjeneste er det ikke søndagsskole.

Søndag 10.12.17


« tilbake
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester